LÖSEV Lösemili Çocuklar VakfıKarışım Problemleri


  • A kabında, tuz oranı % A olan x litrelik tuzlu su çözeltisi ile B kabında tuz oranı % B olan y litrelik tuzlu su çözeltisi, boş olan C kabında karıştırılırsa oluşan x + y litrelik karışımın tuz oranı

  • Tuz oranı % A olan tuzlu su çözeltisinin su oranı % (100 – A) dır.

Örnek 1

Tuz oranı % 20 olan 400 gram tuzlu su vardır. Bu tuzlu suya kaç gram saf su ilave edilirse tuz oranı % 16 ya düşer?

A) 60B) 70C) 90D) 100

Çözüm

l. yol :

Tuz oranı % 20 ise, 400 gramda;

gram tuz vardır.


Tuz miktarı değişmeyeceğinden % 16 sı 80 gram olmalıdır.

Buna göre; 500 – 400 = 100 gram su ilave edilmelidir.

ll. yol :

Eski karışıma x gram su ilave edilirse,

Cevap D

Örnek 2

Tuz oranı % 15 olan 300 kg tuzlu suya kaç kg tuz ilâve edelim ki, karışımın tuz oranı % 25 olsun?

A) 40B) 50C) 55D) 60

Çözüm

Bir karışıma saf madde ilave edilirse, bu madde hem pay, hem paydaya ilave edilir. Bu soruda x kg tuz ilave ettiğimizi düşünelim.

Cevap A


ftwgo
111.433okunma    Yazdır Yazdır
Devkaynak bölümünde matematik kategorisinin indirilebilir içerikleri var, inceleyin. matematik

Eklenen 868 / okunma 24.569.186 (* okunma verileri günsonu güncellenir.)