LÖSEV Lösemili Çocuklar VakfıKesir Problemleri

Örnek 1

Ahmet parasının ini harcadığında geriye 80 000 lirası kalıyor.

Ahmet’in başlangıçta kaç lirası vardı?

A) 120 000 B) 150 000 C) 180 000 D) 200 000

Çözüm

l. yol :

Parasının ini harcadığına göre, parasının tamamı

ll. yol :

2 birim ® 80 000 ise, 80 000 : 2 = 40 000 (1 birim)

Tamamı ® 40 000 x 5 = 200 000 liradır.

lll. yol :

Parasının tamamı x lira olsun:

Cevap D

Örnek 2

İbrahim parasının unu Şerife’ye verdiğinde; Şerife’nin parası, kendi parasının i oranında artıyor.

Buna göre, İbrahim’in parasının Şerife’nin parasına oranı kaçtır?

A) 3B) 4C) 8D) 12

Çözüm

İbrahim’in parası : x TL

Şerife’nin parası : y TL olsun.

Verilenlere göre,

Cevap D

Örnek 3

Bir sayının i ile inin toplamı aynı sayının i ile inin toplamından 13 fazladır.

Buna göre, bu sayı kaçtır?

A) 35B) 50C) 60D) 70

Çözüm

İstenen sayı x olsun. Verilenlere göre,

Cevap C

Örnek 4

Bir kesrin değeri tir. Bu kesrin paydasından 5 çıkarılır, payına 5 eklenirse kesrin değeri

oluyor.


Buna göre, ilk kesrin payı kaçtır?

A) 2B) 3C) 4D) 5

Çözüm

Verilenlere göre,

Yani kesrin payı 5 tir.

Cevap D

Örnek 5

Bir bidonun kütlesi boş iken x gram, üçte biri su ile dolu iken y gramdır.

Bu bidonun tamamı su ile dolu iken, toplam kütle kaç gramdır?

A) 2x – 3yB) 2x + 3yC) 3y – 2xD) 3x – 4y

Çözüm

Boş bidonun kütlesi : x gram

Bidonun tamamını dolduran suyun kütlesi : s gram olsun.

Üçte biri su ile dolu iken bidonun kütlesi : y gram olduğuna göre,

Boş bidonun kütlesi : x gram ve bidonun tamamını dolduran suyun kütlesi : 3y – 3x gram olduğuna göre, tamamı su ile dolu bidonun kütlesi :

Cevap C

Örnek 6

Ayşe’nin parasının si 200 000 lira ise, tamamı kaç liradır?

A) 650 000 B) 700 000 C) 780 000 D) 800 000

Çözüm

Cevap B

Örnek 7

Bir sayının inin 10 fazlası, aynı sayının 14 eksiğine eşittir. Buna göre, bu sayı kaçtır?

A) 30B) 32C) 35D) 45

Çözüm

Cevap A

Örnek 8

Bir havuzun yarısı su ile doludur. Bu havuza 20 litre daha su ilave edilirse havuzun ü doluyor. Havuzun tamamı kaç litreliktir?

A) 56B) 64C) 70D) 80

Çözüm

Cevap D


ftwgo
384.642okunma    Yazdır Yazdır
Devkaynak bölümünde matematik kategorisinin indirilebilir içerikleri var, inceleyin. matematik

Eklenen 868 / okunma 24.569.205 (* okunma verileri günsonu güncellenir.)