LÖSEV Lösemili Çocuklar VakfıYaş Problemleri


  • Belli bir sene sonra herkesin yaşı aynı miktarda artar.

  • İki kişinin yaşları toplamı t yıl sonra 2t artar.

  • Belli bir sene önce herkes aynı miktarda gençti.

  • Üç kişinin yaşları toplamı t yıl önce 3t daha azdı.

  • İki kişinin arasındaki yaş farkı zamanla değişmez.Örnek 1

Bir baba 48, oğlu 18 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olur?

A) 4B) 8C) 9D) 12

Çözüm

Baba ile oğlunun yaşları farkı 48 – 18 = 30 dur.

Yaşları farkı hiç bir zaman değişmez.

Yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olacağından,

30 x 3 = 90 olmalıdır.

48 + 18 = 66 (şimdiki yaşları toplamı)

90 – 66 = 24 ® Yaşları toplamı artmalı

24 : 2 = 12 yıl sonra olur.

Cevap D

Bu soru tipleri denklem kurularak ta çözülebilir. Şimdi bu tip örnekler yapalım:

Örnek 2

Salim’in 4 yıl önceki yaşının, 6 yıl sonraki yaşına oranı dir. Buna göre, Salim’in şimdiki yaşı kaçtır?

A) 11B) 12C) 13D) 14

Çözüm

Salim’in şimdiki yaşı x olsun. Verilenlere göre,

Cevap D

Örnek 3

40 yaşındaki bir annenin; 3, 6 ve 11 yaşlarında üç çocuğu vardır. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı annelerinin yaşına eşit olur?

A) 10B) 11C) 12D) 13

Çözüm

(şimdi)

(x yıl sonra)

Anne

40

40 + x

Çocuklar

3 + 6 + 11 = 20

20 + 3x

40 + x =

40 – 20 =

20 =

x =

20 + 3x

3x – x

2x

10 yıl sonra yaşları eşit olur.

Cevap A

Örnek 4

62 yaşında olan bir annenin yaşı, 5 er yıl arayla doğmuş dört çocuğunun yaşlarının toplamına eşittir. Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne kaç yaşındaydı?

A) 40B) 52C) 54D) 56

Çözüm

En küçük çocuğun yaşı x ise, diğerlerinin yaşları sırasıyla x + 5, x + 10 ve x + 15 olur.

Verilenlere göre,

x + (x + 5) + (x + 10) + (x + 15) =

4x + 30 =

4x =

x =

62

62

32

8 ... («) olur.

Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne,

62 – 8 = 54 yaşında idi.

Cevap C


ftwgo
213.437okunma    Yazdır Yazdır
Devkaynak bölümünde matematik kategorisinin indirilebilir içerikleri var, inceleyin. matematik

Eklenen 868 / okunma 24.569.185 (* okunma verileri günsonu güncellenir.)