10 soruda KEY ödemeleri

İSTANBUL - Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, ödemelerin Eylül-Ekim ayına doğru sarkabileceğini söyledi. Peki KEY’de ödemeler nasıl yapılacak? Listede adı olmayanlar ne yapacak? Mirasçılar da KEY alabilir mi?
 
NTVMSNBC KEY’de merak edilenleri Ali Tezel’e sordu, 10 maddede topladı. İşte KEY’le ilgili merak edilenler...
 
KEY PARASINI NEREDEN VE NASIL...
 
KEY alıp almayacağımızı nasıl öğrenebiliriz? Ödemeler nasıl yapılacak? Paramızı nereden alabiliriz?
 
Bu konuyla ilgili, 31 Temmuz’dan sonra olmak kaydıyla veya 31 Temmuz’a kadar tasfiye halindeki Emlak Bankası Anonim Şirketi yönetim kurulunca önce Resmi Gazete’de daha sonra da bir web sayfasında vatandaşlık numarası girilerek ne kadar KEY ödemesi alınacağı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu konuda www.keyodemeleri.com diye site var. Hak sahipleri ödeme tutarlarını T.C. kimlik numaralarını girerek bu siteden öğrenebilecek. Hak sahipleri kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek, T.C. kimlik numaralarıyla KEY hesaplarında biriken parayı alabilecek.
 
KESİN BİR TARİH SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL
KEY’le ilgili ödemeler tam olarak ne zaman yapılır, parayı na zaman alabileceğiz?
 
Bunun normal şartlarda -resmi açıklamayı söylüyorum- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek tarafından Emlak Bankası yönetim kurulunun talebi üzerine 31 Temmuz’a kadar listelerin açıklanması ve alınacak paraların açıklanması ertelendi. Tabii bu arada gayri resmi olarak Emlak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi’nin açıklaması vardı biliyorsunuz. Orada diyordu ki; “Bu paraların 7 ila 20 Temmuz arasında Ziraat Bankası’nın ödenmesi mümkün” diyordu. Bu bana göre resmi açıklama sayılamaz. Çünkü daha top, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na geçmedi. Ne zaman ki listeler açıklanır, listeler Resmi Gazete’de yayınlanır, o gün top Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na geçecek. Şu anda bütün bu işlemler tasfiye halindeki Emlak Bankası Yönetim Kurulu’nda. Onlar da 31 Temmuz 2008’e kadar süreleri var. O tarihe kadar açıklayabilirler.
 
Şu gün diye kesin bir tarih söylemek mümkün değil. Hatta 31 Temmuz’dan sonra da yasa değiştirilerek bu sürenin -çünkü yasa ancak 31 Temmuz’a kadar uzatmaya izin veriyor daha fazla uzatmaya imkan vermiyor- Eylül-Ekim ayına doğru uzatılabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü şu anda iç borçlanmanın maliyeti çok yüksek yüzde 20’leri aşmış durumda. Bu paralar da iç borçlanmaya ödeneceğine göre, yüksek meblağlar ödenerek KEY’in ödenemeyeceğini düşünüyorum. Tabii bu arada yerel seçimleri düşünürsek yerel seçimlere yakın bir tarihte ödenmesinin ödemeyi yapacak olan kişiler için daha uygun olacağını düşünebilirler.
 
HİSSE SENEDİ Mİ, PARA MI AVANTAJLI?
KEY’de para yerine hisse senedi verilebileceği de açıklandı. Hangisi daha avantajlı, hisse mi para mı?
 
Evet, yasa gereğince Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan para alabileceğiniz gibi her birimizin Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından para değerimize düşen hisse alabilme hakkımız da var. Herhangi bir hisseyi değil, sadece Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerini alabilirsiniz. Bu hisselerde toplam hisse değerleri -3 milyar YTL. Yani 3 katrilyon-. 3 katrilyon değer içinde bize düşen rakamı bulursak; diyelim ki bize düşen bin YTL olsun, 3 milyarda bin YTL kadar bir hissemiz olacak demektir. Ne kadar hisse sahibi olacağına vatandaşlar karar versin, biz buna devede kulak gibi diyebiliriz. Ben parayı tavsiye ederim. Şundan dolayı parayı tavsiye ederim: 2008 yılına kadar olan dönemde Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı değerini 4.67 kat arttırmış. Ama aynı dönemde özel sektör ve borsaya kote olmuş şirketler değerlerini 10 ila 12 kat arttırmışlar. Bu anlamda hisse senedi alırsak değerinin çok fazla artmayacağını düşünüyorum.
 
Ödemenin hakkımız olan para olup olmadığını nasıl anlayacağız?
 
Bunu anlamak çok zor ama şöyle bir şey var; şayet kişi 1987 yılında başlayan KEY ödemelerinde 95 yılının sonuna kadar 9 yıl adına aralıksız KEY ödenmişse açıklanan tavan rakam kadar alması lâzım. Resmi rakamlar 1.400 YTL civarındaydı. 9 yıl boyunca adına KEY ödenmişse ve açıklanan bu rakamdan daha az olırlarsa bu kişiler az aldıklarına kani olsunlar. Ama bu kişi 9 yıldan daha az KEY ödenmiş bir kişiyse, bunu hesaplaması hemen hemen imkansız.
 
LİSTEDE ADI OLMAYANLAR
Listede adı olamayanlar için başvurulacak yol nedir?
 
Listede adı olmayanlar için iki şık var. Eğer kişi özel sektörde çalışan birisiyse, bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na eski adıyla SSK’ya müracaat edecek. Kişi o tarihlerde kamuda çalışmışsa -ister kamu işçisi olsun, ister kamuda memur olsun, ister sözleşmeli olsun- çalıştığı kamu kurumuna başvuracak. Zira Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda olan bu senetlerin bu hisselerin liste bildirimlerini özel sektör çalışanları için SSK yaptı. Kamu çalışanları içinde çalıştıkları her bir kurum listeler halinde bildirdi. Listeyi eksik bildiren kuruma müracaat edip,”O tarihlerde ben şurada çalıştım. İşte belgelerim” diyerek belgeyle müracaat etmesi gerekiyor. Belge ile müracaat ettikleri takdirde başvurdukları kendi durumlarına göre kamu kurumu veya SSK, belgeleriyle vatandaşın getirdiği belgeleri kontrol edecek vatandaşın itirazı doğruysa bu durumda Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na yeniden liste gönderip, “Bu kişi için şu kadar ödenmesi gerekir, biz eksik bildirmişiz” diyecek.

Ancak kişinin getirdiği belgeyle kamu kurumunun veya SGK’nın elindeki belgeler uyuşmuyorsa, kişinin itirazı reddedilecek. Bütün bunlardan sonra kişi yine içi rahat etmezse hatta daha da alacağı olduğunu düşünüyorsa yargı mercilerinde hakkını arama imkanı da var. Özetle; Listelerde adlarını mutlaka kontrol etsinler; adları varsa birinci basamağı geçtiler demektir. Adlarının karşısındaki rakamı kontrol etsinler. Rakama kani olmuyorlarsa ellerinde de belge bulunma ihtimali var ise o belgelerle bahsedilen kamu kurumlarına veya SSK’ya müracaat etsinler. Bundan da sonuç alamazlarsa bir mahkemeye gitmelerini tavsiye ederim.
 
LOJMANDA KALAN MEMURLAR
O dönemde lojmanda kalan memurlar KEY’den yararlanamıyor mu?
 
Evet o tarihte lojmanda kalanlar için KEY ödemesi yapılmadı.
 
ÖDEME SADECE EŞLERDEN BİRİNE YAPILACAK
Karı koca devlet memuru ise ödeme kime yapılacak?
 
Karı ve koca ikisi de devlet memuru ise, ödeme sadece eşlerden birine yapılacak. Tercih kullanılmazsa bu tercihin kocanın üzerinde olduğu kabul edildi. Tabii şimdi onlardan boşananlar varsa sadece kocaları alacaklar, eşleri alamayacaklar.
 
MİRASÇILARIN DURUMU
Bizzat kendimiz mi gidip almalıyız, bir yakınımız alabilir mi? Mirasçılar da KEY alabilir mi?
 
Kişi vefat etmişse, geride kalan mirasçıları ellerinde bulunan veraset ilamıyla bankadan kendi adlarına düşen hisselerini alabilirler. Kişi hâlâ sağ ise normalde kendisinin gitmesi gerekiyor; nüfus cüzdanıyla. Ancak kişi kendi gitmek istemiyorsa noterden bir vekaletname düzenleyerek başkasının gitmesini temin edebilir.
 
İşverenin KEY ödemelerini adımıza yatırıp yatırmadığını nasıl anlarız? Para zorunlu olarak kesiliyor muydu?
 
İşveren ödeme yapmadıysa yine de KEY alma hakkım var mı? Kamu kurumlarında çalışanlar için herhangi bir işçi sayısı olmaksızın herkesin KEY kesintisi ödemesi yapıldı. Özel sektörde çalışanlar için ise 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenleri bu KEY ödemesini yapması gerekiyordu. Eğer bu arkadaşlarımız 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin yanında çalışmamışlarsa adlarına KEY ödemesi yapılmamıştır. 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenin yanında çalışmışlarsa onların adına KEY ödemesi mutlaka yapılmıştır.
 
KAMUDA ÇALIŞAN HERKESTEN KEY KESİNTİSİ YAPILDI
Kamuda sözleşmeli olarak çalışanların KEY alamayacakları doğru mu?
 
Hayır. O tarihlerde kamuda çalışan herkesten KEY kesintisi yapıldı.
---07.07.2008 21:41:04

R.Tayyip Erdoğan’dan ’Temiz Eller’ benzetmesi

ANKARA - Medyaya da kurumları yıpratmama görevinin düştüğünü belirten Erdoğan, Türkiye’nin gayrimeşru arayışlardan kurtulmak durumunda olduğunu söyledi. Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan sözlerine ’ailemizin mensupları’ diye tanımladığı TFF başkanı Hasan Doğan, Yazar Erdem Beyazıt ve eski bakan Ersin Faralyalı’yı anarak başladı.
 
Konuşmasında kuvvetler ayrılığına vurgu yapan, Ergenekon soruşturmasına tepki gösteren CHP’ye çatan Erdoğan AK Parti’yi kurdukları günden bu yana, değişimi yansıtan bir siyaset izlediklerini belirterek şunları söyledi:“Milletin onayından geçmemiş bir milli menfaat tarifi yapılamaz. Bizim siyasetten anladığımız budur. Son zamanlarda, parlamento çatısını yok farzedenler var. Siyasi partilerin varlığını Anayasaya rağmen bir kenara itme çabası içinde olanlar var. Bu bir kez kuvvetler ayrılığı prensibine de aykırıdır.”
 
Erdoğan gayri meşru arayışlardan Türkiye’nin er ya da geç kurtulmak durumunda olduğunu belirterek şöyle devam etti:“Bu konuda bir şey varsa burada görev yargıya düşmektedir. Biz adli kolluk hizmeti verdik bunu yapıyoruz. Eskisinden beri eksikliğinden şikayet edilen siyasi irade bizde mevcuttur. Medyaya da görev düşmektedir. Kurumlarımızı yıpratmamak bizim için çok önemli, onlar milletimiz için var. Bir güncel bir gelişme olarak söylüyoruz Biz mafyanın çetelerin avukatı değiliz. İtalya’da Temiz Eller’e hayran hayran bakanlar ülkemizde bu adımlar atıldığında niçin rahatsız oluyorlar. Diyorlar ki ’acaba Başbakan’ın bildiği birşeyler mi var?’ Başbakan’ın bildiği şeyler var elbet. Hesap ondan soruluyor. En az senin kadar bilmesi gerekir.”
---08.07.2008 13:12:24

Mersin’deki orman yangını sürüyor, 2 kişi kayıp

GÜLNAR - Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, dün saat 11.00 sıralarında başlaşan yangına ekiplerin müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Günel, yangına Mersin Orman ekiplerinin yanı sıra Adana, Kahramanmaraş, Denizli, Antalya, Isparta’dan takviye ekiplerin geldiğini belirterek, ayrıca 1 uçak, 4 helikopter, 100’ün üzerinde itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini ifade etti.Büyükeceli beldesinin boşaltıldığını anlatan Günel, şunları söyledi:
 
“Yangında zarar gören orman arazisi 400 hektarı geçti. 200’den fazla köy evi zarar gördü. Sabahın erken saatlerinde yanan 3 iş makinesinin operatörlerinden 2’sinden halen haber alınamadı. Yangında tek tesellimiz ölü sayısının 2 ile sınırlı kalması ancak ağır yaralanan bir kişi Mersin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülnar’dan Büyükeceli’ye giden yol trafiğe kapatıldı. Yangına 100’ün üzerinde ekibimiz müdahale ediyor. En kısa sürede kontrol altına alınması en büyük arzumuz.”
 
Yangına şiddetli rüzgar nedeniyle müdahale zorlaştı.
---08.07.2008 13:18:15

Che Guevera’nın günlükleri kamuoyuna açıldı

LA PAZ - Bolivya Kültür Bakanı Yardımcısı Palbo Groux günlüklerin kopyalarının daha önce yayınlandığını hatırlattı, fakat yeni alınan kararla insanların ilk kez elyazmazı günlüklerin orijinallerini görebileceğini söyledi.
 
Bolivya hükümeti, içinde siyah-beyaz fotoğrafların da bulunduğu ve Che’nin Bolivya’dayken tuttuğu günlükleri 1986’dan beri merkez bankasının kasa dairesinde mühürlü bir zarfın içinde saklıyordu.
 
Groux, bu yıl içinde günlükleri ve fotoğrafları bir kitap halinde yayınlamayı planladıklarını da belirtti.Bolivya hükümeti, 1980’lerin başında ordu kasalarından kaybolan günlükleri, Londra’da müzayedeye çıkarılması üzerine yeniden ele geçirmişti.
 
Che Guevera, Küba devriminin başarıya ulaşmasından sonra bölgede yeni devrimler başlatmak umuduyla 1966’da Bolivya’ya geçmiş, 9 Ocak 1967’de CIA destekli askerlerce öldürülmüştü.
---08.07.2008 13:20:53

Evsahibi hırsızı çay ve sohbetle yatıştırdı

TOKYO - Asaşi gazetesi, başkent Tokyo’da bu hafta meydana gelen olayda, yaşadığı apartmanda evine giden koridorda yürürken kendisinden para isteyen, eli bıçaklı hırsızla karşılaştığını yazdı.
 
Haberde, parası olmadığını söyleyen kadının hırsız tarafından kendi dairesine götürüldüğü, kadının burada hırsıza bir bardak çay ikram ettiği ve adamın bıçağı bir kenara bırakarak hayatıyla ilgili 20 dakika süren bir sohbete daldığı belirtildi.
 
Kadının daha sonra hırsıza 93 dolar verdiği, hemen ardından polisi aramak için dışarı çıktığı, polis geldiğinde hırsızın olay yerinden kaçmış olduğu kaydedildi.
---08.07.2008 13:23:43

Kıbrıslı Rumlara Yunanistan’dan su geldi ama...

LEFKOŞA - Kıbrıs Rum Kesimi, su sorununu çözmek için Yunanistan’dan getirdiği içme suyunu törenlerle karşıladı. Fakat geminin limana yanaşması ve boşaltma işlemleri için harekete geçilmesi ile hiç hesapta olmayan bir sorun ortaya çıktı. Tankerdeki suyu şebekeye bağlayacak olan boru sistemi 3 buçuk metre kısa geldi.
 
Boşaltma sistemi bir türlü gemiye bağlanamadı ve böylece Yunanistan’dan törenle gelen içme suyu tankerde kaldı.Deniz tabanına döşenen bir buçuk kilomtere uzunluğundaki özel boşaltma sisteminin geminin yanaştığı noktaya 3 buçuk metre kısa kalması Rum kesiminde günün konusu oldu. Rum basını yetkilileri “akılsızlıkla” suçladı ve alaycı ifadelerle yanlış hesap yapıldığını yazdı.
 
Yunanistan’dan su getirilmesi operasyonunu yürüten Mihailis Yoannides, deniz altındaki sisteme gerekli miktarda bir boru eklemeye çalıştıklarını açıkladı. Rum yetkili çalışmalardan ötürü boşaltma işleminin gecikeceğini söyledi. Boruların kısa gelmesi nedeniyle tankerde kalan suyun, Rumların 17 barajındaki toplam su miktarına yakın olduğu belirtiliyor.
 
SON YILLARIN EN BÜYÜK KURAKLIĞI
İklim değişikliğinden en ağır biçimde etkilenen Kıbrıs’ta son yılların en büyük kuraklığı yaşanıyor. Göletler kurudu, barajlardaki su tükenme noktasına geldi. Yılda yaklaşık 3 milyon turist ağırlayan Rum kesimi, susuzluğa çare olarak Yunanistan’dan tankerle su getirmeyi kararlaştırmıştı.Rum kesimi, Kasım ayına kadar Yunanistan’dan 8 milyon metreküp su getirmeyi planlıyor. Susuzluğa önemli ölçüde çare olacak bu operasyon için Yunanistan’dan Rum kesimine hergün gemi gelecek ve tam 200 kez su nakliyatı yapılacak.
---08.07.2008 13:26:35


Eklenen 105.744 / okunma 47.539.272